Document (#32162)

Author
Kircz, J.
Goris, G.
Drenthe, G.
Title
Bouwstenen voor semantisch publiceren : van thesaurusverrijking naar ontologieën
Source
Informatie professional. 9(2005) no.2, S.24-27
Year
2005
Abstract
Wetenschappelijke publicaties zijn erop gericht een gefundeerde mededeling over te dragen naar een geïnteresseerde lezer. Hoewel het niveau van abstractie van de mededeling kan verschillen, kenmerkt de wetenschappelijke rapportage zich meestal toch door een aantal gemeenschappelijke elementen. Het artikel begint vrijwel altijd met een inleiding waar de context van het gerapporteerde in wordt uitgelegd. In dit deel staan verwijzingen naar de literatuur die ten grondslag ligt aan het onderwerp, alsmede naar collega's die gerelateerd werk doen. Dan volgt er een uiteenzetting van wat de auteurs zelf van plan waren en gedaan hebben. Afhankelijk van het onderwerp volgt dan een bespreking van de theorie, de methode, gebruikte apparatuur, de datacollectie en verwerking en afsluitend een vergelijking van de resultaten met de theorie en andere onderzoeksgroepen. Afrondend wordt er een conclusie geformuleerd, waarin de auteur de redelijkheid en het nut van de hele onderneming benadrukt en wegen tot verder werk aangeeft.
Content
Vgl. unter: http://www.kra.nl/Website/Artikelen/iplezing2004/Ip%20lezing-web.htm.
Footnote
Übers. d. Titels: Building blocks for semantic publishing: from thesaurus enrichment to ontologies

Similar documents (content)

 1. Lever, A.J.: ¬Een basisclassificatie in ontwikkeling : naar coördinatie van de collectievorming en gemeenschappelijke onderwerpsontsluiting bij wetenschappelijke bibliotheken (1988) 0.28
  0.2833348 = sum of:
   0.2833348 = product of:
    2.6916804 = sum of:
     0.94484764 = weight(title_txt:wetenschappelijke in 955) [ClassicSimilarity], result of:
      0.94484764 = score(doc=955,freq=1.0), product of:
       0.38894704 = queryWeight, product of:
        4.5608397 = boost
        9.71698 = idf(docFreq=6, maxDocs=42740)
        0.008776358 = queryNorm
       2.429245 = fieldWeight in 955, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        9.71698 = idf(docFreq=6, maxDocs=42740)
        0.25 = fieldNorm(doc=955)
     1.7468328 = weight(title_txt:naar in 955) [ClassicSimilarity], result of:
      1.7468328 = score(doc=955,freq=1.0), product of:
       0.7381764 = queryWeight, product of:
        8.885761 = boost
        9.465666 = idf(docFreq=8, maxDocs=42740)
        0.008776358 = queryNorm
       2.3664165 = fieldWeight in 955, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        9.465666 = idf(docFreq=8, maxDocs=42740)
        0.25 = fieldNorm(doc=955)
    0.10526316 = coord(2/19)
  
 2. Frowein, C.: Benchmarking voor informatiedienstverleners : een zinvolle stap op weg naar kwaliteit (1998) 0.27
  0.27251887 = sum of:
   0.27251887 = product of:
    2.5889294 = sum of:
     0.4053883 = weight(title_txt:voor in 3078) [ClassicSimilarity], result of:
      0.4053883 = score(doc=3078,freq=1.0), product of:
       0.15133756 = queryWeight, product of:
        2.0116756 = boost
        8.571848 = idf(docFreq=21, maxDocs=42740)
        0.008776358 = queryNorm
       2.6787024 = fieldWeight in 3078, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        8.571848 = idf(docFreq=21, maxDocs=42740)
        0.3125 = fieldNorm(doc=3078)
     2.183541 = weight(title_txt:naar in 3078) [ClassicSimilarity], result of:
      2.183541 = score(doc=3078,freq=1.0), product of:
       0.7381764 = queryWeight, product of:
        8.885761 = boost
        9.465666 = idf(docFreq=8, maxDocs=42740)
        0.008776358 = queryNorm
       2.9580207 = fieldWeight in 3078, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        9.465666 = idf(docFreq=8, maxDocs=42740)
        0.3125 = fieldNorm(doc=3078)
    0.10526316 = coord(2/19)
  
 3. Haanen, E.: Specificiteit en consistentie : een kwantitatief oderzoek naar trefwoordtoekenning door UBA en UBN (1991) 0.23
  0.22832844 = sum of:
   0.22832844 = product of:
    2.16912 = sum of:
     0.42228726 = weight(title_txt:door in 4778) [ClassicSimilarity], result of:
      0.42228726 = score(doc=4778,freq=1.0), product of:
       0.18045874 = queryWeight, product of:
        2.1967142 = boost
        9.360306 = idf(docFreq=9, maxDocs=42740)
        0.008776358 = queryNorm
       2.3400764 = fieldWeight in 4778, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        9.360306 = idf(docFreq=9, maxDocs=42740)
        0.25 = fieldNorm(doc=4778)
     1.7468328 = weight(title_txt:naar in 4778) [ClassicSimilarity], result of:
      1.7468328 = score(doc=4778,freq=1.0), product of:
       0.7381764 = queryWeight, product of:
        8.885761 = boost
        9.465666 = idf(docFreq=8, maxDocs=42740)
        0.008776358 = queryNorm
       2.3664165 = fieldWeight in 4778, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        9.465666 = idf(docFreq=8, maxDocs=42740)
        0.25 = fieldNorm(doc=4778)
    0.10526316 = coord(2/19)
  
 4. Stokmans, M.; Oomens, A.: Meer grasduinen door genreplaatsing? : genre- of alfabetische plaatsing: onderzoek naar verschillen in gebruikersgedrag (1997) 0.23
  0.22832844 = sum of:
   0.22832844 = product of:
    2.16912 = sum of:
     0.42228726 = weight(title_txt:door in 1884) [ClassicSimilarity], result of:
      0.42228726 = score(doc=1884,freq=1.0), product of:
       0.18045874 = queryWeight, product of:
        2.1967142 = boost
        9.360306 = idf(docFreq=9, maxDocs=42740)
        0.008776358 = queryNorm
       2.3400764 = fieldWeight in 1884, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        9.360306 = idf(docFreq=9, maxDocs=42740)
        0.25 = fieldNorm(doc=1884)
     1.7468328 = weight(title_txt:naar in 1884) [ClassicSimilarity], result of:
      1.7468328 = score(doc=1884,freq=1.0), product of:
       0.7381764 = queryWeight, product of:
        8.885761 = boost
        9.465666 = idf(docFreq=8, maxDocs=42740)
        0.008776358 = queryNorm
       2.3664165 = fieldWeight in 1884, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        9.465666 = idf(docFreq=8, maxDocs=42740)
        0.25 = fieldNorm(doc=1884)
    0.10526316 = coord(2/19)
  
 5. Bosman, F.E.; Ongering, M.A.H.; Smit, H.P.A.: Observeren en registeren : evaluatieonderzoek naar OPC3 (1993) 0.14
  0.13790786 = sum of:
   0.13790786 = product of:
    2.6202493 = sum of:
     2.6202493 = weight(title_txt:naar in 6704) [ClassicSimilarity], result of:
      2.6202493 = score(doc=6704,freq=1.0), product of:
       0.7381764 = queryWeight, product of:
        8.885761 = boost
        9.465666 = idf(docFreq=8, maxDocs=42740)
        0.008776358 = queryNorm
       3.5496247 = fieldWeight in 6704, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        9.465666 = idf(docFreq=8, maxDocs=42740)
        0.375 = fieldNorm(doc=6704)
    0.05263158 = coord(1/19)