Document (#33952)

Author
Kristoffersen, K.A.
Title
Mapping mot Dewey
Issue
[Folien der Präsentation].
Source
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/ub/prosjekter/mapping-mot-webdewey/delte-dokumenter/presentasjon-hioa1.pdf
Year
2016
Abstract
Mapping er en aktivitet hvor det etableres relasjoner mellom begreper i to ulike kontrollerte vokabularer. Man mapper fra et kildevokabular og finner korresponderende begreper i et målvokabular. Mapping brukes også til å benevne resultatet av en mappingaktivitet, dvs. relasjonen mellom et begrep i ett vokabular og en eller flere begreper i et annet vokabular.
Theme
Semantische Interoperabilität
Object
DDC
Location
NO

Similar documents (content)

 1. Koch, T.; Neuroth, H.; Day, M.: Renardus: Cross-browsing European subject gateways via a common classification system (DDC) (2003) 0.52
  0.5219234 = sum of:
   0.5219234 = product of:
    0.78288513 = sum of:
     0.09643803 = weight(abstract_txt:dewey in 4822) [ClassicSimilarity], result of:
      0.09643803 = score(doc=4822,freq=1.0), product of:
       0.21077095 = queryWeight, product of:
        5.8566265 = idf(docFreq=328, maxDocs=42306)
        0.035988458 = queryNorm
       0.45754895 = fieldWeight in 4822, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        5.8566265 = idf(docFreq=328, maxDocs=42306)
        0.078125 = fieldNorm(doc=4822)
     0.6864471 = weight(abstract_txt:mapping in 4822) [ClassicSimilarity], result of:
      0.6864471 = score(doc=4822,freq=6.0), product of:
       0.6190227 = queryWeight, product of:
        2.968305 = boost
        5.794751 = idf(docFreq=349, maxDocs=42306)
        0.035988458 = queryNorm
       1.1089207 = fieldWeight in 4822, product of:
        2.4494898 = tf(freq=6.0), with freq of:
         6.0 = termFreq=6.0
        5.794751 = idf(docFreq=349, maxDocs=42306)
        0.078125 = fieldNorm(doc=4822)
    0.6666667 = coord(2/3)
  
 2. Mengel, T.; Svensson, L.: Dewey basics for mapping - Bringing Dewey mappings onto the Semantic Web (2015) 0.50
  0.5022385 = sum of:
   0.5022385 = product of:
    0.7533577 = sum of:
     0.19287606 = weight(abstract_txt:dewey in 3722) [ClassicSimilarity], result of:
      0.19287606 = score(doc=3722,freq=1.0), product of:
       0.21077095 = queryWeight, product of:
        5.8566265 = idf(docFreq=328, maxDocs=42306)
        0.035988458 = queryNorm
       0.9150979 = fieldWeight in 3722, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        5.8566265 = idf(docFreq=328, maxDocs=42306)
        0.15625 = fieldNorm(doc=3722)
     0.56048167 = weight(abstract_txt:mapping in 3722) [ClassicSimilarity], result of:
      0.56048167 = score(doc=3722,freq=1.0), product of:
       0.6190227 = queryWeight, product of:
        2.968305 = boost
        5.794751 = idf(docFreq=349, maxDocs=42306)
        0.035988458 = queryNorm
       0.90542984 = fieldWeight in 3722, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        5.794751 = idf(docFreq=349, maxDocs=42306)
        0.15625 = fieldNorm(doc=3722)
    0.6666667 = coord(2/3)
  
 3. McCulloch, E.; Macgregor, G.: Analysis of equivalence mapping for terminology services (2008) 0.48
  0.4820504 = sum of:
   0.4820504 = product of:
    0.72307557 = sum of:
     0.09643803 = weight(abstract_txt:dewey in 2551) [ClassicSimilarity], result of:
      0.09643803 = score(doc=2551,freq=1.0), product of:
       0.21077095 = queryWeight, product of:
        5.8566265 = idf(docFreq=328, maxDocs=42306)
        0.035988458 = queryNorm
       0.45754895 = fieldWeight in 2551, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        5.8566265 = idf(docFreq=328, maxDocs=42306)
        0.078125 = fieldNorm(doc=2551)
     0.6266375 = weight(abstract_txt:mapping in 2551) [ClassicSimilarity], result of:
      0.6266375 = score(doc=2551,freq=5.0), product of:
       0.6190227 = queryWeight, product of:
        2.968305 = boost
        5.794751 = idf(docFreq=349, maxDocs=42306)
        0.035988458 = queryNorm
       1.0123013 = fieldWeight in 2551, product of:
        2.236068 = tf(freq=5.0), with freq of:
         5.0 = termFreq=5.0
        5.794751 = idf(docFreq=349, maxDocs=42306)
        0.078125 = fieldNorm(doc=2551)
    0.6666667 = coord(2/3)
  
 4. EDUG's recommendations for best practice in mapping involving Dewey Decimal Classification (DDC) (2015) 0.48
  0.4820504 = sum of:
   0.4820504 = product of:
    0.72307557 = sum of:
     0.09643803 = weight(abstract_txt:dewey in 4114) [ClassicSimilarity], result of:
      0.09643803 = score(doc=4114,freq=1.0), product of:
       0.21077095 = queryWeight, product of:
        5.8566265 = idf(docFreq=328, maxDocs=42306)
        0.035988458 = queryNorm
       0.45754895 = fieldWeight in 4114, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        5.8566265 = idf(docFreq=328, maxDocs=42306)
        0.078125 = fieldNorm(doc=4114)
     0.6266375 = weight(abstract_txt:mapping in 4114) [ClassicSimilarity], result of:
      0.6266375 = score(doc=4114,freq=5.0), product of:
       0.6190227 = queryWeight, product of:
        2.968305 = boost
        5.794751 = idf(docFreq=349, maxDocs=42306)
        0.035988458 = queryNorm
       1.0123013 = fieldWeight in 4114, product of:
        2.236068 = tf(freq=5.0), with freq of:
         5.0 = termFreq=5.0
        5.794751 = idf(docFreq=349, maxDocs=42306)
        0.078125 = fieldNorm(doc=4114)
    0.6666667 = coord(2/3)
  
 5. Mitchell, J.S.: DDC 22: Dewey in the world, the world in Dewey (2004) 0.45
  0.4521783 = sum of:
   0.4521783 = product of:
    0.6782674 = sum of:
     0.19287606 = weight(abstract_txt:dewey in 3645) [ClassicSimilarity], result of:
      0.19287606 = score(doc=3645,freq=4.0), product of:
       0.21077095 = queryWeight, product of:
        5.8566265 = idf(docFreq=328, maxDocs=42306)
        0.035988458 = queryNorm
       0.9150979 = fieldWeight in 3645, product of:
        2.0 = tf(freq=4.0), with freq of:
         4.0 = termFreq=4.0
        5.8566265 = idf(docFreq=328, maxDocs=42306)
        0.078125 = fieldNorm(doc=3645)
     0.48539135 = weight(abstract_txt:mapping in 3645) [ClassicSimilarity], result of:
      0.48539135 = score(doc=3645,freq=3.0), product of:
       0.6190227 = queryWeight, product of:
        2.968305 = boost
        5.794751 = idf(docFreq=349, maxDocs=42306)
        0.035988458 = queryNorm
       0.78412527 = fieldWeight in 3645, product of:
        1.7320508 = tf(freq=3.0), with freq of:
         3.0 = termFreq=3.0
        5.794751 = idf(docFreq=349, maxDocs=42306)
        0.078125 = fieldNorm(doc=3645)
    0.6666667 = coord(2/3)