Document (#33952)

Author
Kristoffersen, K.A.
Title
Mapping mot Dewey
Issue
[Folien der Präsentation].
Source
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/ub/prosjekter/mapping-mot-webdewey/delte-dokumenter/presentasjon-hioa1.pdf
Year
2016
Abstract
Mapping er en aktivitet hvor det etableres relasjoner mellom begreper i to ulike kontrollerte vokabularer. Man mapper fra et kildevokabular og finner korresponderende begreper i et målvokabular. Mapping brukes også til å benevne resultatet av en mappingaktivitet, dvs. relasjonen mellom et begrep i ett vokabular og en eller flere begreper i et annet vokabular.
Theme
Semantische Interoperabilität
Object
DDC
Location
NO

Similar documents (content)

 1. Koch, T.; Neuroth, H.; Day, M.: Renardus: Cross-browsing European subject gateways via a common classification system (DDC) (2003) 0.52
  0.5215576 = sum of:
   0.5215576 = product of:
    0.7823364 = sum of:
     0.09645658 = weight(abstract_txt:dewey in 4822) [ClassicSimilarity], result of:
      0.09645658 = score(doc=4822,freq=1.0), product of:
       0.2109872 = queryWeight, product of:
        5.8517494 = idf(docFreq=333, maxDocs=42740)
        0.036055405 = queryNorm
       0.45716792 = fieldWeight in 4822, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        5.8517494 = idf(docFreq=333, maxDocs=42740)
        0.078125 = fieldNorm(doc=4822)
     0.6858798 = weight(abstract_txt:mapping in 4822) [ClassicSimilarity], result of:
      0.6858798 = score(doc=4822,freq=6.0), product of:
       0.61923695 = queryWeight, product of:
        2.9672968 = boost
        5.7879596 = idf(docFreq=355, maxDocs=42740)
        0.036055405 = queryNorm
       1.107621 = fieldWeight in 4822, product of:
        2.4494898 = tf(freq=6.0), with freq of:
         6.0 = termFreq=6.0
        5.7879596 = idf(docFreq=355, maxDocs=42740)
        0.078125 = fieldNorm(doc=4822)
    0.6666667 = coord(2/3)
  
 2. Mengel, T.; Svensson, L.: Dewey basics for mapping - Bringing Dewey mappings onto the Semantic Web (2015) 0.50
  0.5019545 = sum of:
   0.5019545 = product of:
    0.7529317 = sum of:
     0.19291316 = weight(abstract_txt:dewey in 3722) [ClassicSimilarity], result of:
      0.19291316 = score(doc=3722,freq=1.0), product of:
       0.2109872 = queryWeight, product of:
        5.8517494 = idf(docFreq=333, maxDocs=42740)
        0.036055405 = queryNorm
       0.91433585 = fieldWeight in 3722, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        5.8517494 = idf(docFreq=333, maxDocs=42740)
        0.15625 = fieldNorm(doc=3722)
     0.56001854 = weight(abstract_txt:mapping in 3722) [ClassicSimilarity], result of:
      0.56001854 = score(doc=3722,freq=1.0), product of:
       0.61923695 = queryWeight, product of:
        2.9672968 = boost
        5.7879596 = idf(docFreq=355, maxDocs=42740)
        0.036055405 = queryNorm
       0.9043687 = fieldWeight in 3722, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        5.7879596 = idf(docFreq=355, maxDocs=42740)
        0.15625 = fieldNorm(doc=3722)
    0.6666667 = coord(2/3)
  
 3. McCulloch, E.; Macgregor, G.: Analysis of equivalence mapping for terminology services (2008) 0.48
  0.48171756 = sum of:
   0.48171756 = product of:
    0.7225763 = sum of:
     0.09645658 = weight(abstract_txt:dewey in 2551) [ClassicSimilarity], result of:
      0.09645658 = score(doc=2551,freq=1.0), product of:
       0.2109872 = queryWeight, product of:
        5.8517494 = idf(docFreq=333, maxDocs=42740)
        0.036055405 = queryNorm
       0.45716792 = fieldWeight in 2551, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        5.8517494 = idf(docFreq=333, maxDocs=42740)
        0.078125 = fieldNorm(doc=2551)
     0.62611973 = weight(abstract_txt:mapping in 2551) [ClassicSimilarity], result of:
      0.62611973 = score(doc=2551,freq=5.0), product of:
       0.61923695 = queryWeight, product of:
        2.9672968 = boost
        5.7879596 = idf(docFreq=355, maxDocs=42740)
        0.036055405 = queryNorm
       1.011115 = fieldWeight in 2551, product of:
        2.236068 = tf(freq=5.0), with freq of:
         5.0 = termFreq=5.0
        5.7879596 = idf(docFreq=355, maxDocs=42740)
        0.078125 = fieldNorm(doc=2551)
    0.6666667 = coord(2/3)
  
 4. EDUG's recommendations for best practice in mapping involving Dewey Decimal Classification (DDC) (2015) 0.48
  0.48171756 = sum of:
   0.48171756 = product of:
    0.7225763 = sum of:
     0.09645658 = weight(abstract_txt:dewey in 4114) [ClassicSimilarity], result of:
      0.09645658 = score(doc=4114,freq=1.0), product of:
       0.2109872 = queryWeight, product of:
        5.8517494 = idf(docFreq=333, maxDocs=42740)
        0.036055405 = queryNorm
       0.45716792 = fieldWeight in 4114, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        5.8517494 = idf(docFreq=333, maxDocs=42740)
        0.078125 = fieldNorm(doc=4114)
     0.62611973 = weight(abstract_txt:mapping in 4114) [ClassicSimilarity], result of:
      0.62611973 = score(doc=4114,freq=5.0), product of:
       0.61923695 = queryWeight, product of:
        2.9672968 = boost
        5.7879596 = idf(docFreq=355, maxDocs=42740)
        0.036055405 = queryNorm
       1.011115 = fieldWeight in 4114, product of:
        2.236068 = tf(freq=5.0), with freq of:
         5.0 = termFreq=5.0
        5.7879596 = idf(docFreq=355, maxDocs=42740)
        0.078125 = fieldNorm(doc=4114)
    0.6666667 = coord(2/3)
  
 5. Mitchell, J.S.: DDC 22: Dewey in the world, the world in Dewey (2004) 0.45
  0.45193562 = sum of:
   0.45193562 = product of:
    0.6779034 = sum of:
     0.19291316 = weight(abstract_txt:dewey in 3645) [ClassicSimilarity], result of:
      0.19291316 = score(doc=3645,freq=4.0), product of:
       0.2109872 = queryWeight, product of:
        5.8517494 = idf(docFreq=333, maxDocs=42740)
        0.036055405 = queryNorm
       0.91433585 = fieldWeight in 3645, product of:
        2.0 = tf(freq=4.0), with freq of:
         4.0 = termFreq=4.0
        5.8517494 = idf(docFreq=333, maxDocs=42740)
        0.078125 = fieldNorm(doc=3645)
     0.48499024 = weight(abstract_txt:mapping in 3645) [ClassicSimilarity], result of:
      0.48499024 = score(doc=3645,freq=3.0), product of:
       0.61923695 = queryWeight, product of:
        2.9672968 = boost
        5.7879596 = idf(docFreq=355, maxDocs=42740)
        0.036055405 = queryNorm
       0.7832062 = fieldWeight in 3645, product of:
        1.7320508 = tf(freq=3.0), with freq of:
         3.0 = termFreq=3.0
        5.7879596 = idf(docFreq=355, maxDocs=42740)
        0.078125 = fieldNorm(doc=3645)
    0.6666667 = coord(2/3)