Document (#7253)

Author
Wozniak, J.
Title
Authority file of KABA language : part 1: proper names
Imprint
Warszawa : Wydawnictwo SBP
Year
1994
Pages
162 S
Series
Nauka-dydaktyka-praktyka; 8
Object
KABA
Location
PL

Similar documents (author)

 1. Wozniak, J.: System leksykalny jezka KABA (1994) 6.07
  6.0731125 = sum of:
   6.0731125 = weight(author_txt:wozniak in 3802) [ClassicSimilarity], result of:
    6.0731125 = fieldWeight in 3802, product of:
     1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
      1.0 = termFreq=1.0
     9.71698 = idf(docFreq=6, maxDocs=42740)
     0.625 = fieldNorm(doc=3802)
  
 2. Wozniak, J.: Kognitywizm w informacji (1997) 6.07
  6.0731125 = sum of:
   6.0731125 = weight(author_txt:wozniak in 3973) [ClassicSimilarity], result of:
    6.0731125 = fieldWeight in 3973, product of:
     1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
      1.0 = termFreq=1.0
     9.71698 = idf(docFreq=6, maxDocs=42740)
     0.625 = fieldNorm(doc=3973)
  
 3. Wozniak, J.: Jezyk hasel przedmiotowych KABA : wybrane problemy realizacji projektu (1997) 6.07
  6.0731125 = sum of:
   6.0731125 = weight(author_txt:wozniak in 4219) [ClassicSimilarity], result of:
    6.0731125 = fieldWeight in 4219, product of:
     1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
      1.0 = termFreq=1.0
     9.71698 = idf(docFreq=6, maxDocs=42740)
     0.625 = fieldNorm(doc=4219)
  
 4. Wozniak, J.; Glowacka, T.: KABA Subject Authority File : an example of an integrated Polish-French-English subject headings system (1996) 4.86
  4.85849 = sum of:
   4.85849 = weight(author_txt:wozniak in 6131) [ClassicSimilarity], result of:
    4.85849 = fieldWeight in 6131, product of:
     1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
      1.0 = termFreq=1.0
     9.71698 = idf(docFreq=6, maxDocs=42740)
     0.5 = fieldNorm(doc=6131)
  
 5. Cronin, B.; Weaver-Wozniak, S.: Online access to acknowledgements (1993) 4.25
  4.2511787 = sum of:
   4.2511787 = weight(author_txt:wozniak in 7827) [ClassicSimilarity], result of:
    4.2511787 = fieldWeight in 7827, product of:
     1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
      1.0 = termFreq=1.0
     9.71698 = idf(docFreq=6, maxDocs=42740)
     0.4375 = fieldNorm(doc=7827)
  

Similar documents (content)

 1. Burchard, M.: Zentrale Datenbank der Normdateien der Universitätsbibliotheken (1998) 0.77
  0.7698987 = sum of:
   0.7698987 = product of:
    1.3473227 = sum of:
     0.20041244 = weight(abstract_txt:authority in 3217) [ClassicSimilarity], result of:
      0.20041244 = score(doc=3217,freq=2.0), product of:
       0.24342959 = queryWeight, product of:
        1.2691408 = boost
        5.322531 = idf(docFreq=566, maxDocs=42740)
        0.036036726 = queryNorm
       0.82328707 = fieldWeight in 3217, product of:
        1.4142135 = tf(freq=2.0), with freq of:
         2.0 = termFreq=2.0
        5.322531 = idf(docFreq=566, maxDocs=42740)
        0.109375 = fieldNorm(doc=3217)
     0.1623535 = weight(abstract_txt:file in 3217) [ClassicSimilarity], result of:
      0.1623535 = score(doc=3217,freq=1.0), product of:
       0.2665271 = queryWeight, product of:
        1.327987 = boost
        5.5693207 = idf(docFreq=442, maxDocs=42740)
        0.036036726 = queryNorm
       0.60914445 = fieldWeight in 3217, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        5.5693207 = idf(docFreq=442, maxDocs=42740)
        0.109375 = fieldNorm(doc=3217)
     0.18746483 = weight(abstract_txt:names in 3217) [ClassicSimilarity], result of:
      0.18746483 = score(doc=3217,freq=1.0), product of:
       0.293346 = queryWeight, product of:
        1.3931991 = boost
        5.842808 = idf(docFreq=336, maxDocs=42740)
        0.036036726 = queryNorm
       0.6390571 = fieldWeight in 3217, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        5.842808 = idf(docFreq=336, maxDocs=42740)
        0.109375 = fieldNorm(doc=3217)
     0.797092 = weight(abstract_txt:kaba in 3217) [ClassicSimilarity], result of:
      0.797092 = score(doc=3217,freq=1.0), product of:
       0.7699087 = queryWeight, product of:
        2.2570581 = boost
        9.465666 = idf(docFreq=8, maxDocs=42740)
        0.036036726 = queryNorm
       1.0353072 = fieldWeight in 3217, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        9.465666 = idf(docFreq=8, maxDocs=42740)
        0.109375 = fieldNorm(doc=3217)
    0.5714286 = coord(4/7)
  
 2. Glowacka, T.: Nowy model organizacji opracowania przedmiotowego dokumentow (1994) 0.74
  0.7435833 = sum of:
   0.7435833 = product of:
    1.7350278 = sum of:
     0.17178209 = weight(abstract_txt:authority in 3799) [ClassicSimilarity], result of:
      0.17178209 = score(doc=3799,freq=2.0), product of:
       0.24342959 = queryWeight, product of:
        1.2691408 = boost
        5.322531 = idf(docFreq=566, maxDocs=42740)
        0.036036726 = queryNorm
       0.70567465 = fieldWeight in 3799, product of:
        1.4142135 = tf(freq=2.0), with freq of:
         2.0 = termFreq=2.0
        5.322531 = idf(docFreq=566, maxDocs=42740)
        0.09375 = fieldNorm(doc=3799)
     0.19680215 = weight(abstract_txt:file in 3799) [ClassicSimilarity], result of:
      0.19680215 = score(doc=3799,freq=2.0), product of:
       0.2665271 = queryWeight, product of:
        1.327987 = boost
        5.5693207 = idf(docFreq=442, maxDocs=42740)
        0.036036726 = queryNorm
       0.73839456 = fieldWeight in 3799, product of:
        1.4142135 = tf(freq=2.0), with freq of:
         2.0 = termFreq=2.0
        5.5693207 = idf(docFreq=442, maxDocs=42740)
        0.09375 = fieldNorm(doc=3799)
     1.3664435 = weight(abstract_txt:kaba in 3799) [ClassicSimilarity], result of:
      1.3664435 = score(doc=3799,freq=4.0), product of:
       0.7699087 = queryWeight, product of:
        2.2570581 = boost
        9.465666 = idf(docFreq=8, maxDocs=42740)
        0.036036726 = queryNorm
       1.7748123 = fieldWeight in 3799, product of:
        2.0 = tf(freq=4.0), with freq of:
         4.0 = termFreq=4.0
        9.465666 = idf(docFreq=8, maxDocs=42740)
        0.09375 = fieldNorm(doc=3799)
    0.42857143 = coord(3/7)
  
 3. Wozniak, J.: System leksykalny jezka KABA (1994) 0.73
  0.72746545 = sum of:
   0.72746545 = product of:
    1.6974194 = sum of:
     0.24545407 = weight(abstract_txt:authority in 3802) [ClassicSimilarity], result of:
      0.24545407 = score(doc=3802,freq=3.0), product of:
       0.24342959 = queryWeight, product of:
        1.2691408 = boost
        5.322531 = idf(docFreq=566, maxDocs=42740)
        0.036036726 = queryNorm
       1.0083165 = fieldWeight in 3802, product of:
        1.7320508 = tf(freq=3.0), with freq of:
         3.0 = termFreq=3.0
        5.322531 = idf(docFreq=566, maxDocs=42740)
        0.109375 = fieldNorm(doc=3802)
     0.324707 = weight(abstract_txt:file in 3802) [ClassicSimilarity], result of:
      0.324707 = score(doc=3802,freq=4.0), product of:
       0.2665271 = queryWeight, product of:
        1.327987 = boost
        5.5693207 = idf(docFreq=442, maxDocs=42740)
        0.036036726 = queryNorm
       1.2182889 = fieldWeight in 3802, product of:
        2.0 = tf(freq=4.0), with freq of:
         4.0 = termFreq=4.0
        5.5693207 = idf(docFreq=442, maxDocs=42740)
        0.109375 = fieldNorm(doc=3802)
     1.1272583 = weight(abstract_txt:kaba in 3802) [ClassicSimilarity], result of:
      1.1272583 = score(doc=3802,freq=2.0), product of:
       0.7699087 = queryWeight, product of:
        2.2570581 = boost
        9.465666 = idf(docFreq=8, maxDocs=42740)
        0.036036726 = queryNorm
       1.4641454 = fieldWeight in 3802, product of:
        1.4142135 = tf(freq=2.0), with freq of:
         2.0 = termFreq=2.0
        9.465666 = idf(docFreq=8, maxDocs=42740)
        0.109375 = fieldNorm(doc=3802)
    0.42857143 = coord(3/7)
  
 4. Paluskiewicz, A.: Obsluga jezyka hasel przedmiotowych przez format USMARC i oprogramowanie VTLS (1994) 0.72
  0.717306 = sum of:
   0.717306 = product of:
    1.2552855 = sum of:
     0.059420105 = weight(abstract_txt:language in 3801) [ClassicSimilarity], result of:
      0.059420105 = score(doc=3801,freq=1.0), product of:
       0.15113106 = queryWeight, product of:
        4.1938066 = idf(docFreq=1752, maxDocs=42740)
        0.036036726 = queryNorm
       0.39316937 = fieldWeight in 3801, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        4.1938066 = idf(docFreq=1752, maxDocs=42740)
        0.09375 = fieldNorm(doc=3801)
     0.2716113 = weight(abstract_txt:authority in 3801) [ClassicSimilarity], result of:
      0.2716113 = score(doc=3801,freq=5.0), product of:
       0.24342959 = queryWeight, product of:
        1.2691408 = boost
        5.322531 = idf(docFreq=566, maxDocs=42740)
        0.036036726 = queryNorm
       1.1157695 = fieldWeight in 3801, product of:
        2.236068 = tf(freq=5.0), with freq of:
         5.0 = termFreq=5.0
        5.322531 = idf(docFreq=566, maxDocs=42740)
        0.09375 = fieldNorm(doc=3801)
     0.24103242 = weight(abstract_txt:file in 3801) [ClassicSimilarity], result of:
      0.24103242 = score(doc=3801,freq=3.0), product of:
       0.2665271 = queryWeight, product of:
        1.327987 = boost
        5.5693207 = idf(docFreq=442, maxDocs=42740)
        0.036036726 = queryNorm
       0.9043449 = fieldWeight in 3801, product of:
        1.7320508 = tf(freq=3.0), with freq of:
         3.0 = termFreq=3.0
        5.5693207 = idf(docFreq=442, maxDocs=42740)
        0.09375 = fieldNorm(doc=3801)
     0.68322176 = weight(abstract_txt:kaba in 3801) [ClassicSimilarity], result of:
      0.68322176 = score(doc=3801,freq=1.0), product of:
       0.7699087 = queryWeight, product of:
        2.2570581 = boost
        9.465666 = idf(docFreq=8, maxDocs=42740)
        0.036036726 = queryNorm
       0.8874062 = fieldWeight in 3801, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        9.465666 = idf(docFreq=8, maxDocs=42740)
        0.09375 = fieldNorm(doc=3801)
    0.5714286 = coord(4/7)
  
 5. Stanis, A.: Stan prac nad kartoteka wzorcowa jezyka hasel przedmiotowyh KABA (1994) 0.50
  0.5022563 = sum of:
   0.5022563 = product of:
    1.1719313 = sum of:
     0.2103892 = weight(abstract_txt:authority in 3800) [ClassicSimilarity], result of:
      0.2103892 = score(doc=3800,freq=3.0), product of:
       0.24342959 = queryWeight, product of:
        1.2691408 = boost
        5.322531 = idf(docFreq=566, maxDocs=42740)
        0.036036726 = queryNorm
       0.8642713 = fieldWeight in 3800, product of:
        1.7320508 = tf(freq=3.0), with freq of:
         3.0 = termFreq=3.0
        5.322531 = idf(docFreq=566, maxDocs=42740)
        0.09375 = fieldNorm(doc=3800)
     0.27832028 = weight(abstract_txt:file in 3800) [ClassicSimilarity], result of:
      0.27832028 = score(doc=3800,freq=4.0), product of:
       0.2665271 = queryWeight, product of:
        1.327987 = boost
        5.5693207 = idf(docFreq=442, maxDocs=42740)
        0.036036726 = queryNorm
       1.0442476 = fieldWeight in 3800, product of:
        2.0 = tf(freq=4.0), with freq of:
         4.0 = termFreq=4.0
        5.5693207 = idf(docFreq=442, maxDocs=42740)
        0.09375 = fieldNorm(doc=3800)
     0.68322176 = weight(abstract_txt:kaba in 3800) [ClassicSimilarity], result of:
      0.68322176 = score(doc=3800,freq=1.0), product of:
       0.7699087 = queryWeight, product of:
        2.2570581 = boost
        9.465666 = idf(docFreq=8, maxDocs=42740)
        0.036036726 = queryNorm
       0.8874062 = fieldWeight in 3800, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        9.465666 = idf(docFreq=8, maxDocs=42740)
        0.09375 = fieldNorm(doc=3800)
    0.42857143 = coord(3/7)