Search (1 results, page 1 of 1)

  • × author_ss:"Goris, G."
  1. Kircz, J.; Goris, G.; Drenthe, G.: Bouwstenen voor semantisch publiceren : van thesaurusverrijking naar ontologieën (2005) 1.00
    1.0 = *:*, product of:
      1.0 = boost
      1.0 = queryNorm