Search (2 results, page 1 of 1)

 • × author_ss:"Tuominen, K."
 • × language_ss:"fi"
 1. Tuominen, K.: Modernin ihmiskuva tiedonhankintatutkimuksessa : esimerkkitapauksena Carol C. Kuhlthaun konstruktistinen tiedonhankinnan teoria (1995) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 2. Tuominen, K.: Yksilo tiedonhankkijana : sense-making -teorian nakokulma tiedonhankintaprosessiin (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm