Search (1 results, page 1 of 1)

  • × author_ss:"Velter, J."
  1. Velter, J.: Naar aanleiding van inhoudelijke ontsluiting van literatuur in een openbare bibliotheek (1991) 1.00
    1.0 = *:*, product of:
      1.0 = boost
      1.0 = queryNorm