Search (1 results, page 1 of 1)

  • × author_ss:"Verlic, Z."
  1. Verlic, Z.; Repinc, U.: Informacijsko vedenje z iskalno strategijo (2000) 1.00
    1.0 = *:*, product of:
      1.0 = boost
      1.0 = queryNorm