Search (108 results, page 2 of 6)

 • × language_ss:"nl"
 1. Ferbeek, E.; Hellevort, M.: ¬Het afficheproject : onderwerpsontsluiting van affiches (1993) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 2. Jonckheere, W.G.: Alternatieven voor de tradtionele onderwerpscatalogus (1976) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 3. NBLC trefwoorden thesaurus : handleiding (1996) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 4. Doek, A.: Antwoord op elke vraag : Bilbiofoon aan een vergelijkend 'warenonderzoek' onderworpen (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 5. Temmerman, P.: ISAD(G): de definitieve standaard? (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 6. Velthoven, A.: 'Heeft u nog een mooi boek voor mij?' : het adviseren van romanlezers (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 7. Lever, A.J.: BC veelzijdig instrument : gebruiksmogelijkheden van de Nederlandse Basisclassificatie (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 8. Keulen, F.: Campus-informatiediensten en bibliotheken : een kwestie van wederzijds belang (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 9. Boon, H.: Informatiemanagement en de (bedrijfs)bibliothecaris (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 10. Jong, J. de: Haalt het SISO het jaar 2000? : paneldiscussie moet oplossingen opleveren voor de problemen met het SISO (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 11. Meijer, G.: Zonder SISO is het makkelijker zoeken : kiezen voor kategorisatie in de jeugdbibliotheek en op school (1990) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 12. Bruin, H. de: SISO in de aanbieding (1987) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 13. Voorbij, H.: ¬De ontwikkeling van het onderwerpsontsluitingssysteem t.b.v. de Nederlandse Bibliografie (1981) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 14. Loosjes, T.P.; Tichelaar, P.A.; Goossens, J.; Stuurman, P.: Ontsluiting op onderwerp (1977) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 15. Heijne, M.: SURFdoc : opslag, inzage en verwerking van elektronische documenten (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 16. Oudenrijn, J.v.d.: Multimediale digitale boeken : hoe zit het met de toegankelijkheid? (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 17. Plaister, J.: PICA : Centrum voor Bibliotheekautomatisering (1987) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 18. Schoonbaert, D.: Bib/SEARCH 2.9: ervaringen met een veelzijdig bibliografisch databaseprogramma in een wetenschappelijke bibliotheek (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 19. Bergen, C. van; Mastenbroek, O.: Wat wil de gebruiker? : onderwerpsontsluiting bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht (1995) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 20. Groeninger, B.J.J.O.: On-line / off-line interfaces en gebruikers- (on)vriendelijkheid (1993) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  

Authors

Years

Types

 • a 100
 • h 2
 • m 2
 • ? 1
 • b 1
 • d 1
 • el 1
 • r 1
 • s 1
 • More… Less…