Search (13 results, page 1 of 1)

 • × theme_ss:"OPAC"
 • × language_ss:"nl"
 1. Boeckx, T.: Onderwerpontsluiting in de on-line publiekscatalogus (1986) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 2. Haanen, E.: Specificiteit en consistentie : een kwantitatief oderzoek naar trefwoordtoekenning door UBA en UBN (1991) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 3. Hofstede, M.: Literatuur over onderwerpen zoeken in de OPC (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 4. Bosman, F.E.; Ongering, M.A.H.; Smit, H.P.A.: Observeren en registeren : evaluatieonderzoek naar OPC3 (1993) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 5. Bergen, C. van; Mastenbroek, O.: Wat wil de gebruiker? : onderwerpsontsluiting bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht (1995) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 6. Groeninger, B.J.J.O.: On-line / off-line interfaces en gebruikers- (on)vriendelijkheid (1993) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 7. Corthouts, J.; Philips, R.; Borm, J. v.: Hyperlib, een hypertekst-interface voor een bibliotheek- en informatiesysteem (1995) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 8. Dijk, J.v.: Foundation, de basis voor een successvolle klantenbenadering : nieuw catalogusconcept op basis van wensprofielen (1995) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 9. Verwer, R.: Waar is W.F. Hermans? : het bedrog van de OPC (1996) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 10. Donkersloot, H.B.: Zoeken op titelwoorden : een oderzoek met de on-line publiekscatalogus (1985) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 11. Riesthuis, G.J.A.; Stuurman, P.: Tendenzen in de onderwerpsontsluiting : T.4: Onderwerpsontsluiting en on-line catalogi (1990) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 12. Nijboer, J.: grafische interface vermijdt spellingproblemen : ¬De kindvriedelijke catalogus (1995) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 13. Jong, M. de: "Bij worm had ik een keer de politiek eraan hangen" : bibliotheek Amstelveen enthousiast over Kid's Catalog (1998) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm