Search (86 results, page 1 of 5)

 • × year_i:[1990 TO 2000}
 • × language_ss:"nl"
 1. Huisman, F.W.: Gemeenschappelijke onderwerpsontsluiting (GOO) : een samenwerkingsproject in Pica-verband (1992) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 2. Haanen, E.: Specificiteit en consistentie : een kwantitatief oderzoek naar trefwoordtoekenning door UBA en UBN (1991) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 3. Hofstede, M.: Literatuur over onderwerpen zoeken in de OPC (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 4. Willem, M.: I'M GUIDE : de gouden gids voor Europese elektronische Informatiediensten (1992) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 5. Velsen, P.M.V.: Uit de praktijk van ... : catalogus-automatisieringsperikelen (1992) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 6. Brandhorst, H.; Huisstede, P.V.: ICONCLASS in de computer : de classificatie van beeldmateriaal in een geautomatiseerde omgeving (1992) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 7. Minnigh, L.D.: Chaos in informatie, onderwerpsontsluiting en kennisoverdracht : de rol van de wetenschappelijke bibliotheek (1993) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 8. Paesen, N.: Elektronische archivering : een kritisch overzicht van een moderne archiveringstechniek (1993) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 9. Timman, T.E.; Harte, T.J.M.: Gedeelde ontsluiting : kosten en baten van gezamenlijke catalogiseren door de ministeriebibliotheken (1993) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 10. Bosman, F.E.; Ongering, M.A.H.; Smit, H.P.A.: Observeren en registeren : evaluatieonderzoek naar OPC3 (1993) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 11. Elderink, C.: Kermit, Gopher ein OBN : drie toegangswegen tot informatie (1993) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 12. Ferbeek, E.; Hellevort, M.: ¬Het afficheproject : onderwerpsontsluiting van affiches (1993) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 13. NBLC trefwoorden thesaurus : handleiding (1996) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 14. Doek, A.: Antwoord op elke vraag : Bilbiofoon aan een vergelijkend 'warenonderzoek' onderworpen (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 15. Temmerman, P.: ISAD(G): de definitieve standaard? (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 16. Velthoven, A.: 'Heeft u nog een mooi boek voor mij?' : het adviseren van romanlezers (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 17. Lever, A.J.: BC veelzijdig instrument : gebruiksmogelijkheden van de Nederlandse Basisclassificatie (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 18. Keulen, F.: Campus-informatiediensten en bibliotheken : een kwestie van wederzijds belang (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 19. Boon, H.: Informatiemanagement en de (bedrijfs)bibliothecaris (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 20. Jong, J. de: Haalt het SISO het jaar 2000? : paneldiscussie moet oplossingen opleveren voor de problemen met het SISO (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  

Types

 • a 81
 • b 1
 • d 1
 • el 1
 • h 1
 • m 1
 • r 1
 • s 1
 • More… Less…