Search (1 results, page 1 of 1)

 • × author_ss:"Chmielewska-Gorczycy, E."
 • × theme_ss:"Konzeption und Anwendung des Prinzips Thesaurus"
 1. Chmielewska-Gorczycy, E.: Funkcje tezaurusa w systemie informacy jno-wyszzukiwawczm (1995) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm