Search (1 results, page 1 of 1)

  • × author_ss:"Dijk, J.v."
  1. Dijk, J.v.: Foundation, de basis voor een successvolle klantenbenadering : nieuw catalogusconcept op basis van wensprofielen (1995) 1.00
    1.0 = *:*, product of:
      1.0 = boost
      1.0 = queryNorm