Search (1 results, page 1 of 1)

  • × author_ss:"Rotten, C. v.d."
  1. Rotten, C. v.d.: oderzoek naar alternatieve plaatsing : Bijna net zoveel systemen als bibliotheken (1995) 1.00
    1.0 = *:*, product of:
      1.0 = boost
      1.0 = queryNorm