Search (1 results, page 1 of 1)

 • × author_ss:"Znidersic, M."
 • × theme_ss:"Internet"
 1. Znidersic, M.: DOI - Digital Object Identifier : Revolucijy v upravljanju in trgovanju z avtorsko pravno zascitenimi informacijami na Internetu v tretjem tisocletju (1997) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm