Search (1 results, page 1 of 1)

 • × language_ss:"pl"
 • × theme_ss:"Konzeption und Anwendung des Prinzips Thesaurus"
 • × year_i:[1990 TO 2000}
 • × theme_ss:"Hypertext"
 1. Sobielga, J.: Wykorzystanie relacji skojarzeniowych specyfikowanych w tezaurusie do okreslania hipertekstowych powiazan (1997) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm