Search (31 results, page 1 of 2)

 • × language_ss:"pl"
 • × type_ss:"a"
 1. Metrska, K.: Heurystyka informacyjna (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 2. Kotalska, B.: Opracowanie przedmiotowe dokumentow w Bibliotece Narodowej w Paryzu (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 3. Glowacka, T.: Nowy model organizacji opracowania przedmiotowego dokumentow (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 4. Stanis, A.: Stan prac nad kartoteka wzorcowa jezyka hasel przedmiotowyh KABA (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 5. Paluskiewicz, A.: Obsluga jezyka hasel przedmiotowych przez format USMARC i oprogramowanie VTLS (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 6. Wozniak, J.: System leksykalny jezka KABA (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 7. Scibor, E.: KDD a UKD : Przeszlosc, stan obecny, perspektywy (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 8. Tarszkiewicz, B.: Haslo korporatywne - Co? Kiedy? Jak? (1995) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 9. Wojtasik, U.A.: Oczekiwania uzytkownikow a rozwoj komputerowego katalogu bibliotecznego na Politechnice Wroclawskiej (1997) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 10. Sadowska, J.: Hasla przedmiotowe Biblioteki Narodowej. Przejmowac? Zmienac? Odrzucac? (1995) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 11. Michalek, B.: Klopotliwe zestawienia (1997) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 12. Wozniak, J.: Kognitywizm w informacji (1997) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 13. Scibor, E.: Jezyki informacyjne w warunkach postepujacej informatyzacji procesow informacyjnych : kilka refleksji (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 14. Radwanski, A.: Rozwoj formatu MARC (1996) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 15. Glowacka, T.: Jezyk hasel przedmiotowych KABA po szesciu latach istnienia (1999) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 16. Prozych, A.: Zastosowanie Klasyfikacji Biblioteki Kongresu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (1997) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 17. Sadowska, J.: Jezyk hasel przedmiotowych w katalogu Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 18. Sobielga, J.; Kapinos, D.: Wykorzystanie jezykow informacyjno-wyszukiwawcych bibliotece akademickiej (1997) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 19. Babik, W.: Systemy biblioteczne, systemy informacyjne, systemy biblioteczno-informacyjne a systemy informacyjno-wyszukiwawcze (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 20. Wereszczynska-Cislo, B.: Jezyki informacyjno-wyszukiwawce jako narzedzia pozyskiwania informacji w procesie ksztalcenia akademickiego : Relacja z badan przeprowadzonych w Bibliiotece Glownej Politechniki Swietokrzyskiej (1997) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm