Search (9 results, page 1 of 1)

 • × language_ss:"s"
 1. Klassifikationssystem för Svenska Bibliothek (1957 ff.) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 2. Ardö, A.; Koch, T.: Lunds Universitets Elektroniska Bibliotek : Del.2: Gopher, World Wide Web (WWW). Planerade projekt (1993) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 3. Malmsjo, A.: Systmeutveckling och anvandarbehov : en studie over relationen anvardarbehov och utveckling av informationssystem (1995) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 4. Hansson, J.: Framvaxten av 'Klassificationssystem for svenska bibliotek' mot bakgrund av folkbibliotekenes tidiga utveckling och aldre svensk klassifikationspraxis (1995) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 5. Bürger, T.: Informationszentrum? Forschungsbibliothek? Dienstleister? : Zum Strukturwandel wissenschaftlicher Bibliotheken (2006) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 6. Mai, J.-E.: Semiotikken og dens anvendelsesmuligheder indenfor biblioteks- og informationsvidenskaben (1997) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 7. Svensson, L.G.: DDC för amatörer : Hur slutanvändare kan finna DDC-klassificerat material utan kunskap om DDC (2009) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 8. Nauri, M.; Svanberg, M.: Svenska ämnesord : en introduktion (2004) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 9. Garrett, J.: Wandel und Kontinuität im Ethos des Katalogisierens in den USA (2006) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm