Search (1 results, page 1 of 1)

 • × language_ss:"s"
 • × type_ss:"el"
 1. Svensson, L.G.: DDC för amatörer : Hur slutanvändare kan finna DDC-klassificerat material utan kunskap om DDC (2009) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm