Search (1 results, page 1 of 1)

 • × theme_ss:"Aufstellungssysteme Öffentlicher Bibliotheken"
 • × language_ss:"s"
 • × type_ss:"a"
 1. Hansson, J.: Framvaxten av 'Klassificationssystem for svenska bibliotek' mot bakgrund av folkbibliotekenes tidiga utveckling och aldre svensk klassifikationspraxis (1995) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm