Search (1 results, page 1 of 1)

 • × theme_ss:"Retrievalalgorithmen"
 • × language_ss:"pt"
 • × type_ss:"a"
 1. Archuby, C.G.: Interfaces se recuperacion para catalogos en linea con salidas ordenadas por probable relevancia (2000) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm