Search (6 results, page 1 of 1)

 • × year_i:[1990 TO 2000}
 • × language_ss:"no"
 1. Hauge, J.H.: BIBSYS: med felles forskningskatalog (1993) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 2. Hjelde, S.: Samarbeid ved hogskolebibliotekene i Oslo og Akershus (1990) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 3. Strange, B.: Katalogisering av alektroniske dokumenter og Internetreesurser ved Informatikbiblioteket (1995) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 4. Olsen, A.N.: Hyllesignaturer og ISBN for det virtuelle bibliotek (1996) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 5. Guettler, T.: Konvertering av kortkataloger ved UBO (1996) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 6. Anjer, J.: Ny norsk Dewey-utgave? : Status i planleggingsarbeidet (1997) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm