Search (3 results, page 1 of 1)

 • × language_ss:"pl"
 1. Chmielewska-Gorczyca, E.: Tezaurus prawa Biblioteki Sejmowej (1996) 5.77
  5.771006 = weight(theme_ss:Konzeption und Anwendung des Prinzips Thesaurus in 4220) [ClassicSimilarity], result of:
   5.771006 = fieldWeight in 4220, product of:
    1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
     1.0 = termFreq=1.0
    5.771006 = idf(docFreq=368, maxDocs=43556)
    1.0 = fieldNorm(doc=4220)
  
  Theme
  Konzeption und Anwendung des Prinzips Thesaurus
 2. Chmielewska-Gorczycy, E.: Funkcje tezaurusa w systemie informacy jno-wyszzukiwawczm (1995) 5.77
  5.771006 = weight(theme_ss:Konzeption und Anwendung des Prinzips Thesaurus in 4225) [ClassicSimilarity], result of:
   5.771006 = fieldWeight in 4225, product of:
    1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
     1.0 = termFreq=1.0
    5.771006 = idf(docFreq=368, maxDocs=43556)
    1.0 = fieldNorm(doc=4225)
  
  Theme
  Konzeption und Anwendung des Prinzips Thesaurus
 3. Sobielga, J.: Wykorzystanie relacji skojarzeniowych specyfikowanych w tezaurusie do okreslania hipertekstowych powiazan (1997) 5.77
  5.771006 = weight(theme_ss:Konzeption und Anwendung des Prinzips Thesaurus in 292) [ClassicSimilarity], result of:
   5.771006 = fieldWeight in 292, product of:
    1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
     1.0 = termFreq=1.0
    5.771006 = idf(docFreq=368, maxDocs=43556)
    1.0 = fieldNorm(doc=292)
  
  Theme
  Konzeption und Anwendung des Prinzips Thesaurus