Search (3 results, page 1 of 1)

 • × language_ss:"pl"
 1. Chmielewska-Gorczyca, E.: Tezaurus prawa Biblioteki Sejmowej (1996) 5.77
  5.766762 = weight(theme_ss:Konzeption und Anwendung des Prinzips Thesaurus in 5223) [ClassicSimilarity], result of:
   5.766762 = score(doc=5223,freq=1.0), product of:
    0.99999994 = queryWeight, product of:
     5.7667623 = idf(docFreq=367, maxDocs=43254)
     0.17340752 = queryNorm
    5.7667623 = fieldWeight in 5223, product of:
     1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
      1.0 = termFreq=1.0
     5.7667623 = idf(docFreq=367, maxDocs=43254)
     1.0 = fieldNorm(doc=5223)
  
  Theme
  Konzeption und Anwendung des Prinzips Thesaurus
 2. Chmielewska-Gorczycy, E.: Funkcje tezaurusa w systemie informacy jno-wyszzukiwawczm (1995) 5.77
  5.766762 = weight(theme_ss:Konzeption und Anwendung des Prinzips Thesaurus in 5228) [ClassicSimilarity], result of:
   5.766762 = score(doc=5228,freq=1.0), product of:
    0.99999994 = queryWeight, product of:
     5.7667623 = idf(docFreq=367, maxDocs=43254)
     0.17340752 = queryNorm
    5.7667623 = fieldWeight in 5228, product of:
     1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
      1.0 = termFreq=1.0
     5.7667623 = idf(docFreq=367, maxDocs=43254)
     1.0 = fieldNorm(doc=5228)
  
  Theme
  Konzeption und Anwendung des Prinzips Thesaurus
 3. Sobielga, J.: Wykorzystanie relacji skojarzeniowych specyfikowanych w tezaurusie do okreslania hipertekstowych powiazan (1997) 5.77
  5.766762 = weight(theme_ss:Konzeption und Anwendung des Prinzips Thesaurus in 1295) [ClassicSimilarity], result of:
   5.766762 = score(doc=1295,freq=1.0), product of:
    0.99999994 = queryWeight, product of:
     5.7667623 = idf(docFreq=367, maxDocs=43254)
     0.17340752 = queryNorm
    5.7667623 = fieldWeight in 1295, product of:
     1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
      1.0 = termFreq=1.0
     5.7667623 = idf(docFreq=367, maxDocs=43254)
     1.0 = fieldNorm(doc=1295)
  
  Theme
  Konzeption und Anwendung des Prinzips Thesaurus