Search (2 results, page 1 of 1)

 • × language_ss:"pl"
 1. Sadowska, J.: Hasla przedmiotowe Biblioteki Narodowej. Przejmowac? Zmienac? Odrzucac? (1995) 6.68
  6.677633 = weight(theme_ss:Verbale Doksprachen für präkombinierte Einträge in 3460) [ClassicSimilarity], result of:
   6.677633 = fieldWeight in 3460, product of:
    1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
     1.0 = termFreq=1.0
    6.677633 = idf(docFreq=147, maxDocs=43254)
    1.0 = fieldNorm(doc=3460)
  
  Theme
  Verbale Doksprachen für präkombinierte Einträge
 2. Glowacka, T.: Jezyk hasel przedmiotowych KABA po szesciu latach istnienia (1999) 6.68
  6.677633 = weight(theme_ss:Verbale Doksprachen für präkombinierte Einträge in 5140) [ClassicSimilarity], result of:
   6.677633 = fieldWeight in 5140, product of:
    1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
     1.0 = termFreq=1.0
    6.677633 = idf(docFreq=147, maxDocs=43254)
    1.0 = fieldNorm(doc=5140)
  
  Theme
  Verbale Doksprachen für präkombinierte Einträge