Search (1 results, page 1 of 1)

 1. Efremenkova, V.M.; Kamenskaya, M.A.; Khutoretskii, V.M.: Sootnoshenien klassifikasionnykh sistem bazy dannykh Chemical Abstracts i sootvetstvuyushchikh ei chastei sistemy baz dannykh VINITI (1999) 11.00
  11.00374 = weight(author_ss:Khutoretskii, V.M. in 409) [ClassicSimilarity], result of:
   11.00374 = fieldWeight in 409, product of:
    1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
     1.0 = termFreq=1.0
    11.00374 = idf(docFreq=1, maxDocs=44218)
    1.0 = fieldNorm(doc=409)
  
  Author
  Khutoretskii, V.M.