Document (#25410)

Author
Efremenkova, V.M.
Kamenskaya, M.A.
Khutoretskii, V.M.
Title
Sootnoshenien klassifikasionnykh sistem bazy dannykh Chemical Abstracts i sootvetstvuyushchikh ei chastei sistemy baz dannykh VINITI
Source
Nauchno- Tekhnicheskaya Informatsiya; Series 2. 1999, no.12, S.20-24
Year
1999
Footnote
Übers. des Titels: Comparison of classification systems used by Chemical Abstracts and by the All-Russian Institute of Scientific and Technical Information in the corresponding section of the VINITI database
Theme
Informationsmittel
Field
Chemie
Object
Chemical Abstracts
VINITI

Similar documents (content)

 1. Braslavskii, P.I.; Gol'dshtein, S.L.; Tkachenko, T.Y.: Tezaurus kak sredstvo opisanii sistem znanii (1997) 1.05
  1.0480492 = sum of:
   1.0480492 = product of:
    3.1441474 = sum of:
     3.1441474 = weight(title_txt:sistem in 1448) [ClassicSimilarity], result of:
      3.1441474 = score(doc=1448,freq=1.0), product of:
       0.84647 = queryWeight, product of:
        1.660946 = boost
        9.905128 = idf(docFreq=5, maxDocs=44218)
        0.05145126 = queryNorm
       3.7144227 = fieldWeight in 1448, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        9.905128 = idf(docFreq=5, maxDocs=44218)
        0.375 = fieldNorm(doc=1448)
    0.33333334 = coord(1/3)
  
 2. Tupchienko-Kadyrova, L.G.: Ob odnom podkhode k ponimaniyu gipertekstovykh sistem (1998) 1.05
  1.0480492 = sum of:
   1.0480492 = product of:
    3.1441474 = sum of:
     3.1441474 = weight(title_txt:sistem in 384) [ClassicSimilarity], result of:
      3.1441474 = score(doc=384,freq=1.0), product of:
       0.84647 = queryWeight, product of:
        1.660946 = boost
        9.905128 = idf(docFreq=5, maxDocs=44218)
        0.05145126 = queryNorm
       3.7144227 = fieldWeight in 384, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        9.905128 = idf(docFreq=5, maxDocs=44218)
        0.375 = fieldNorm(doc=384)
    0.33333334 = coord(1/3)
  
 3. Zakharov, V.P.; Pimenov, E.N.: Estetsvenno-yazykovoi podkhod k sozdaniyu lingvisticheskogo obespecheniya informatsiionno-poiskovykh sistem (1997) 0.87
  0.87337434 = sum of:
   0.87337434 = product of:
    2.620123 = sum of:
     2.620123 = weight(title_txt:sistem in 2240) [ClassicSimilarity], result of:
      2.620123 = score(doc=2240,freq=1.0), product of:
       0.84647 = queryWeight, product of:
        1.660946 = boost
        9.905128 = idf(docFreq=5, maxDocs=44218)
        0.05145126 = queryNorm
       3.0953524 = fieldWeight in 2240, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        9.905128 = idf(docFreq=5, maxDocs=44218)
        0.3125 = fieldNorm(doc=2240)
    0.33333334 = coord(1/3)
  
 4. Sokirko, A.V.: Obzor zarubezhnykh sistem avtomaticheskoi obrabotki teksta, ispol'zuyushchikh poverkhnosto-semanticheskoe predstavlenie, i mashinnykh sematicheskikh slovarei (2000) 0.70
  0.6986995 = sum of:
   0.6986995 = product of:
    2.0960984 = sum of:
     2.0960984 = weight(title_txt:sistem in 8870) [ClassicSimilarity], result of:
      2.0960984 = score(doc=8870,freq=1.0), product of:
       0.84647 = queryWeight, product of:
        1.660946 = boost
        9.905128 = idf(docFreq=5, maxDocs=44218)
        0.05145126 = queryNorm
       2.476282 = fieldWeight in 8870, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        9.905128 = idf(docFreq=5, maxDocs=44218)
        0.25 = fieldNorm(doc=8870)
    0.33333334 = coord(1/3)
  
 5. Wilks, E.S.: Polymer nomenclature and structure: a comparison of systems used by CAS, IUPAC, MDL, and DuPont : 1. Regular single-strand organic polymers (1997) 0.65
  0.64583874 = sum of:
   0.64583874 = product of:
    0.9687581 = sum of:
     0.28590724 = weight(abstract_txt:abstracts in 7919) [ClassicSimilarity], result of:
      0.28590724 = score(doc=7919,freq=1.0), product of:
       0.30683193 = queryWeight, product of:
        5.963546 = idf(docFreq=308, maxDocs=44218)
        0.05145126 = queryNorm
       0.93180406 = fieldWeight in 7919, product of:
        1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
         1.0 = termFreq=1.0
        5.963546 = idf(docFreq=308, maxDocs=44218)
        0.15625 = fieldNorm(doc=7919)
     0.68285084 = weight(abstract_txt:chemical in 7919) [ClassicSimilarity], result of:
      0.68285084 = score(doc=7919,freq=2.0), product of:
       0.43513536 = queryWeight, product of:
        1.1908633 = boost
        7.1017675 = idf(docFreq=98, maxDocs=44218)
        0.05145126 = queryNorm
       1.5692837 = fieldWeight in 7919, product of:
        1.4142135 = tf(freq=2.0), with freq of:
         2.0 = termFreq=2.0
        7.1017675 = idf(docFreq=98, maxDocs=44218)
        0.15625 = fieldNorm(doc=7919)
    0.6666667 = coord(2/3)